Loading ...

Loading ...

Ryszard Kaczmarek

Ryszard Kaczmarek

Naczelny Zarządzania Stresem

International Coaching Community Poland. Przedsiębiorca z ponad 25 letnim stażem na rynkach krajowych i zagranicznych. W trakcie swojej pracy doświadczał wielu wzlotów, ale też upadków i kryzysów. Własna praca nad wychodzeniem z poważnych sytuacji kryzysowych doprowadziła do stworzenia programów szkoleniowych: „Zarządzanie kryzysem osobistym” Zarządzanie kryzysem w firmie”, “Wypalenie zawodowe”. Członek zespołu autorskiego ZarzadzanieStresem.pl