Ile ćwiczyć?

  • Ile ćwiczyć?Na start 2-3 razy w tygodniu trening jest dobrym rozwiązaniem + obserwacja 
    i odpowiednia periodyzacja.
  • Jak długo ćwiczyć: część główna treningu maksymalnie 40 minut.
  • Rekomendowane formy ćwiczeń: interwały, HIIT, treningi siłowe, spacery, yoga, tai chi, pilates, zajęcia korekcyjne, stretching.
  • Nierekomendowane formy ćwiczeń: długi chroniczny wysiłek (cardio, aeroby).
  • Badania: podstawą tutaj jest wykonanie odpowiedniego wywiadu żywieniowego i odpowiedzi na kilka podstawowych pytań, które wskażą, co może się z nami dziać. Podstawa u każdej osoby, która jest pod wpływem chronicznego stresu: morfologia z rozmazem, badanie ogólne moczu (BOM), OB, stężenie białka C- reaktywnego (CRP), glukozy na czczo, insuliny na czczo, TSH, fT3, fT4, lipidogram, próby wątrobowe,  stężenie kortyzolu na czczo (najlepiej dobowa zbiórka śliny), DHEA-s.